نحوه ثبت سفارش

1- وارد پروفایل خود شوید.

وارد پروفایل خود شوید
 وارد پروفایل خود شوید

2- کالای خود را انتخاب کنید.

کالای خود را انتخاب کنید.
کالای خود را انتخاب کنید.

3- ابتدا رنگ مورد نظر را انتخاب کنید و گزینه افزودن به سبد خرید را بزنید.

ابتدا رنگ مورد نظر را انتخاب کنید و گزینه افزودن به سبد خرید را بزنید
ابتدا رنگ مورد نظر را انتخاب کنید و گزینه افزودن به سبد خرید را بزنید

4- وارد سبد خرید خود می شوید.امکان افزایش تعداد و حذف کالای مورد نظر هست. اگر آدرس ثبت نکرده باشید امکان ادامه سفارش نیست و اول باید آدرس ثبت کنید.

وارد سبد خرید خود می شوید.
وارد سبد خرید خود می شوید.

5- کالا و مشخصات و تعداد آن را تایید کنید.

 کالا و مشخصات و تعداد آن را تایید کنید
 کالا و مشخصات و تعداد آن را تایید کنید

6- یک آدرس به صورت پیش فرض انتخاب شده است می توانید تغیرش دهید و همچنین میتوانید توضیحاتی را به سفارش خود اضافه کنید. اگر از این مرحله رد شوید امکان تغییر در سفارش دیگر وجود ندارد. قوانین و مقررات را هم مطالعه کنید .

یک آدرس به صورت پیش فرض انتخاب شده است می توانید تغیرش دهید
یک آدرس به صورت پیش فرض انتخاب شده است می توانید تغیرش دهید

7- روی آدرس مورد نظر کلیک کنید یا آدرس جدید ثبت کنید .

روی آدرس مورد نظر کلیک کنید یا آدرس جدید ثبت کنید
روی آدرس مورد نظر کلیک کنید یا آدرس جدید ثبت کنید

8- اگر کد تخفیف دارید وارد کنید.

اگر کد تخفیف دارید وارد کنید و نوع ارسال کالا را انتخاب کنید
اگر کد تخفیف دارید وارد کنید و نوع ارسال کالا را انتخاب کنید

9- مبلغ پرداختی را چک کنید و اقدام به پرداخت کنید

مبلغ پرداختی را چک کنید و اقدام به پرداخت کنید
مبلغ پرداختی را چک کنید و اقدام به پرداخت کنید

10- سفارش شما پرداخت شد و سیستم به شما شماره سفارش را نشان می دهد.

سفارش شما پرداخت شد
سفارش شما پرداخت شد